top of page

Trädgårdsarbete

Till allt som är värt att underhållas och att vårdas

Vi kan hjälpa dig att designa, anlägga, omstrukturerar, renovera och underhålla din trädgård. Vi finns där för att hjälpa dig med allt från 

gräsklippning, gräsvård, häckklippning, trädbeskärning, plantering, rensninga av rabatter mm. Att underhålla är att vårda.

 

Trädfällning

 

Idag krävs det utbildning för att få använda en motorsåg på ett proffesionellt sätt. Detta är något vi kan erbjuda. Vi har mångårig erfarenhet att fälla träd som står illa till  eller som behöver begränsas i sitt omfång. Vi sektionsfäller träd uppifrån om det är nödvändigt och hissar ner grenarna så skada minimeras.

Vi utför även buskröjning, gallring och all annan klassisk skogsvård. 

bottom of page